RSMS Accredited Centers

Criterii de eligibilitate în vederea obţinerii Acreditării de către R.S.M.S. a unui Centru în care se practică intervenţii de chirurgie bariatrică şi metabolică


A. Calificarea şi experienţa Chirurgului Bariatric:

1. Autorizaţie de liberă practică în specialitatea (ALP) chirurgie generală şi certificate de good-standing din partea C.M.R.

2. Dovada absolvirii a unor cursuri şi stagii de calificare în chirurgia bariatrică, în centre de training acreditate.

3. Înregistrarea ca membru activ al R.S.M.S.

4. Înregistrarea cazurilor operate în Registrul de Chirurgie Bariatrică şi Metabolică al R.S.M.S.

5. Să documenteze urmarirea a cel putin 60% dintre pacientii operaţi pe o perioadă minimă de 12 luni (follow-up) în Registrul de Chirurgie Bariatrică deschis pe site- ul R.S.M.S. Validarea urmăririi adecvate se va confima după primul an de la obţinerea Acreditării.

6. Experienţă minimă de 25 de cazuri operate anual.

7. Intervenţiile chirurgicale bariatrice şi metabolice să fie efectuate în spitale care pot asigura diagnosticul şi rezolvarea promptă a complicaţiilor postoperatorii.

8. Participarea activă la evenimentele societăţiilor de profil, aţât cele naţionale, precum şi cele internationale (IFSO, RSMS, etc.).

9. Solicitare scrisă adresată R.S.M.S.


B. Cerinţe Instituţionale pentru Centru Acreditat de către R.S.M.S. în vederea realizării intervenţiilor de chirurgie bariatrică şi metabolică:

1. Echipa chirurgicală având minim 2 chirurgi cu calificare certificată R.S.M.S. închirurgia bariatrică.

2. Echipa multidisciplinară disponibilă pentru evaluarea pre, intra şi postoperatorie a pacientului bariatric cuprinzând următoarele specialităţi: anestezie şi terapie intensivă, cardiologie, pneumologie, radiologie, gastroenterologie, psihologie, diabet şi boli de nutriţie. Membri echipei multidisciplinare vor evalua pacientul în vederea intervenţiei chirurgicale şi vor consemna în rapoartele medicale.

3. Unitatea medicală să dispună de:

Saloane dotate cu paturi electrice ce pot susţine pacienţi bariatrici;

Facilităţi de protezare şi asistare respiratorie postoperatorie şi monitorizare parametrilor vitali postoperator;

Acces în sistem de urgenţă la teste de biochimie postoperator;

Sală de operaţie cu masă de operaţie pentru intervenţii chirurgicale bariatrice;

Capabilităţi de anestezie şi monitorizare intraoperatorie complexă pentru pacienţi bariatrici, incluzând aparat de anestezie cu dotari specifice, videolaringoscop, etc.

Echipă anestezică antrenată, având cursuri de specializare în conduita pre, intra şi postoperatorie a AG la pacientul obez. Medicii anestezişti vor prezenta certificate de competenţă sau scrisoare de recomandare de la experţi ATI în chirurgia bariatrică.

4. Centrul medical trebuie săofere pacienţilor acces adecvat:

la explorări imagistice inclusiv CT, care să admită pacienţi bariatrici;

compartiment de endoscopie pentru evaluarea pre şi postoperatorie a pacienţilor bariatrici;

un centru de transfuzii cu personal calificat încât să asigure că transfuzia sangvină poate fi indicată şi facută la orice oră.

5. Centrul medical să fie dotat cu mobilier şi echipamente specifice pacienţilor bariatrici: scaune de transport, tărgi adecvate, sistem de lifting a pacientului obez, etc.

6. Centrul medical să opereze cu un program digital pentru arhivarea bazei de date.

7. Centrul medical să aibă un protocol care să prevadă obţinerea consimţământului informat, al pacientului bariatric, referitor la procedura operatorie bariatrică, care să includă riscurile potenţiale, conform legislaţiei în vigoare.

8. Trebuie să se obţină acordul informat de prelucrare a datelor personale, în vederea înrolării lui în Registrul de Chirurgie Bariatrică şi Metabolică al R.S.M.S.

9. Centrul medical care aplică trebuie să aibă un volum minim de 50 de intervenţii chirurgicale annual şi să dovedească urmărirea postoperatorie a cel putin 60% din pacienţi.

10. Solicitare scrisă adresată R.S.M.S.